אכסניית אביב
טלפון: 08-6374660
סמטת עופרים 126/1
אילת