בית ספר שדה
טלפון: 08-6372021
ת.ד. 204 חוף אלמוג
אילת