אכסניית שלטר
טלפון: 08-6332868
סימטת האשל 149/1
אילת