אכסניית צבר
טלפון: 08-6370305
רח' רתמים 130/2
אילת