מלון אדומית
טלפון: 08-6379511
מרכז תיירות חדש
אילת