אכסניית הבית הלבן
טלפון: 08-6376572
רח' רתמים 131/1
אילת