אכסניית קורין
טלפון: 08-6371472
רח' רתמים 127/1
אילת

אתר הבית: אכסניית קורין